90 (212) 210 10 10

Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

FAKÜLTEMİZ MİSYONU

Yaşamın temel unsurlarından olan insan ve topluma değer yaratma sürecinde kurumsal gelişmeye katkı sağlamak. Çağcıl gereksinimi bilen, rasyonel düşünebilen, araştırmacı, paylaşımcı, topluma karşı sorumluluk bilinci taşıyan, uluslararası düzeyde nitelikli bilgi üreten, iletişim ve yeniliklere açık insan kaynağını güçlendiren, bu bağlamlarıyla kesintisiz eğitim faaliyeti sürdüren ve dijitaleşmede öncü olan bir kurum olmak. Özellikle de Ülkemizin geleceğinde değer yaratan bir kurum haline gelmenin tüm gereklerini yerine getirmeye çalışmak ve öğrencilerimizi çok yönlü yetiştirmek.

FAKÜLTEMİZ VİZYONU

Bilimdeki sıçramaları ve teknolojideki gelişmeleri izleyen, yirmi birinci yüz yıldaki değişmeleri kavrayan, küresel piyasalardaki gelişmeleri rekabetçi bir anlayışla işleyen, eğitim sektöründe öncü olma bilinciyle hareket eden ve kurumsal stratejiler geliştiren bir okul olmak.

Apply Nişantaşı