90 (212) 210 10 10

HABERLER

Sağlıkta Direnenlerin Etiği

Sağlıkta Direnenlerin Etiği

SAĞLIKTA DİRENENLERİN ETİĞİ Pandemiyle Mücadelede Sağlık Bakımı Alanında Karşılaşılan Sorunlara Etik Yaklaşımlar kitabı, pandemi ile mücadele sürecinde görev alan sağlık çalışanlarının karşılaştıkları etik ikilem ve uyuşmazlıkları tespit etmeyi hedefleyen TÜBİTAK destekli araştırma projesi verilerine dayanılarak hazırlanmıştır. Bu araştırma kapsamında, İstanbul genelinde bulunan, COVID-19 hastalarına en yoğun şekilde hizmet veren hastanelerde çalışan 130 sağlık çalışanı arasında anket çalışması yapılarak, sahada yaşanan etik ikilem, uyuşmazlık ya da çatışmaların varlığı ortaya koyulmuş ve  bunların içinden 25 sağlık çalışanıyla derinlemesine görüşmeler yapılarak, deneyimledikleri etik ikilem ve etik uyuşmazlıklardan ne yönde etkilendikleri ve nasıl baş ettikleri araştırılıp, analiz edilmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen verilerin analizine dayalı olarak, sahada yaşanan etik sorunlar ve bunlara bağlı bilgi ihtiyacı kendi içinde kategorize edilmiş, sağlık çalışanlarının gözünden sorulmuş sorulara çevrilerek, konulara özel tıp ve tıp etiği uzmanlarına iletilmiştir. Sağlık çalışanlarının deneyimlerine dayalı olarak etik bakımdan sorunlu bulunan her bir konu başlığı, yerele özgü problemleri ortaya çıkarmakla beraber, genel olarak pandeminin başından itibaren Dünya literatüründe sıkça tartışılan soruları içinde barındırmaktadır. Yirmi beş yazarın kolektif bir çalışmayla kaleme aldığı bu kitap, pandemiye etik çerçeveden bakarak, henüz son bulmamış olan pandemiyle mücadelede görev alan sağlık çalışanlarının sorularına cevap olmak ve onların dayanıklılığının arttırılmasına katkıda bulunmak üzere yola çıkmıştır. Bu sayede, fiziksel ve zihinsel olarak en fazla zorlanan taraf olan sağlık çalışanlarının dayanıklılığının arttırılmasına katkıda bulunulacaktır. Araştırmamız gösteriyor ki, sağlık çalışanlarının dayanıklılığının yükseltilmesi, öncelikle sağlık sisteminin ve toplumun dayanıklılığının yükseltilmesiyle mümkündür. Bu çalışmanın ana hedefi, geleceğe, tüm dünyayı sarsan toplumsal bir olayın etkilerini yakıcı bir şekilde hisseden sağlık çalışanlarının deneyimlerinin aktarıldığı ve tartışıldığı bir belge bırakmaktır. Etik sorgulamalarla örülmüş deneyimin hafızasını saklamış olmak, pandemi sonrası dönemde, geleceğin etik tartışmalarını şekillendirecek bir değer taşımaktadır.

Kitabın basılması ve dağıtımını üstlenen Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı’na, projenin gerçekleştirilmesi sürecinde destekleriyle bizleri yalnız bırakmayan Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü, İİSBF Dekanlığı ve proje ofisi koordinatörlüğüne teşekkür ederiz.

 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe USLU-POOYANI    

Proje Web Sitesi: https://arastirma.nisantasi.edu.tr/

Kitap Dağıtım-Hipokrat Kitapevi: https://www.hipokratkitabevi.com/saglikta-direnenlerin-etigi

ARAŞTIRMA EKİBİ

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Uslu-Pooyanı

Dr. Öğr. Üyesi Bengi Bezirgan-Tanış

Dr. Öğr. Üyesi Şule Can Sayar

Araş. Gör. Begüm Akdeniz

Araş. Gör. Ekinsu Devrim Danış

Apply Nişantaşı