90 (212) 210 10 10

Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe/İngilizce)

Bölüm Hakkında

Günümüzde yaşanan yoğun rekabet, sadece ulusal pazarlarda değil, uluslararası pazarlarda da birtakım değişim ve dönüşümleri doğurmuştur. İç ve dış pazarlarda meydana gelen gelişme ve değişimler sonucunda küreselleşme yolunda ilerleyen işletmeler, tüm iş süreçlerinin bu yeni rekabet anlayışına göre düzenlemesi sonucu ile karşı karşıya kalmışlardır. Rekabetin önemli boyutlarda yoğunluk gösterdiği günümüzde en etkin rekabet gücü araçlarından biri bilgi iletişim teknolojisi sistemlerini kurmak ve bu sistemleri tüm işletme ve karar alma süreçlerine dahil etmektir. Bilişim sistemlerinin planlanıp uygulanmasının yanında önemli olan diğer bir nokta da; bu sistemlerin en etkin şekilde yönetilmesidir. Çünkü bilgi iletişim teknolojileri sürekli yenilenmekte, gelişen bu yeniliklerin de sürekli takip edilmesi ve süreçlere eklenmesi gerekmektedir. Yaşamın her alanında bulunan bilgi teknolojileri tabanlı sistemler, birçok unsuru da etkilemektedir. Bunlar arasında ticaret, pazarlama, yönetim ve ürün ve hizmetlerin satışı yer almaktadır. Yönetimde karar verme sürecini destekleyen, farklı açılardan bilgi edinerek, konuya bir bütün halinde bakabilmek için Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümüne ihtiyaç duyulmuştur. Yönetim bilişim sistemleri bölümünün amacı, işletmelerde bilişim sistemlerini geliştirecek ve aynı zamanda yönetecek nitelikteki bilişim ve işletme bilgisine sahip bireyler yetiştirmektir.

 

Çalışma Alanları

Bilişim teknolojilerini kullanan modern iş dünyasında her türlü yönetim pozisyonunda yer alabilecek mezunlar özellikle e-ticaret, karar alma sistemleri, yazılım geliştirme ve bu gibi alanlardaki ihtiyacı mükemmel bir şekilde karşılayacaklardır. Mezunlar, her alanda özel ya da kamu kuruluşlarının bilgi işlem merkezlerinde, sistem geliştirme birimlerinde, proje geliştirme bölümlerinde, yazılım şirketlerinde ve danışmanlık bürolarında görev alabilirler.,

 

İş İmkanları

Yönetim Bilişim Sistemlerinden mezun olan öğrencilerimiz. Ağ Yöneticisi, Sistem Tasarımcısı, Yazılım Geliştiricisi, Web Tasarım Uzmanı, Bilgisayar Programcısı vb.  ünvanlarda görev alabilirler. Bununla birlikte mezunlarımız Uzman Sistemler, Veri madenciliği, Veri Analizi ve Yorumlaması,  Kurumsal Kaynak Planlaması, Bilgi Yönetim Sistemleri, Üretim Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon, Pazarlama, E-Ticaret, Bulut Sistemleri gibi bir çok alanda farklı kadrolarda görevlerini yerine getirirler. 

 

Dersler Hakkında

Bilgi teknolojileri tabanlı sistemler dünyanın her yerinde gelişmekte olup, hayatın her alanında yer almaktadır. Bu amaçla, bölümümüzde bulunan dersler, öğrencilerin yeterli düzeyde yabancı dil ve bilgisayar bilgisine sahip olmaları için planlanmıştır. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde zorunlu dersler ve seçimlik derslerin yanı sıra, İngilizce eğitimine de önem verilmektedir. Bireyler, çeşitli programlama, yazılım dersleri ile bilişim konusunda önemli birikime sahip olacak, sektörde deneyim kazanmak için staj yapma ve işbaşında eğitim imkanından yararlanacaklardır.

 

Program Müfredatı ve Bilgi Paketi

Program Müfredatı ve Bilgi Paketi Türkçe içerikleri için tıklayınız.

Program Müfredatı ve Bilgi Paketi İngilizce içerikleri için tıklayınız.

Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe/İngilizce) BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI

Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe/İngilizce) BÖLÜMÜNDE DERS VEREN DİĞER ÖĞRETİM ELEMANLARI

Apply Nişantaşı