90 (212) 210 10 10

Yeni Medya ve İletişim (İngilizce)

Programın Kısa Tarihçesi

İngilizce Yeni Medya Bölümü olarak 2015 yılında kurulmuş olan program, 2020-2021 yılından itibaren Yeni Medya ve İletişim adıyla öğrenci kabulüne devam etmiştir. Her yıl artan öğrenci sayısı ve kontenjanları ile başarılı bir grafik sergileyen program yoğun ilgi görmektedir.

İngilizce Yeni Medya ve İletişim bölümünde öğrenciler uluslararası bir profesyonel iş hayatı hedeflenerek eğitim almakta, sosyal alanda ve kariyer gelişimi alanlarında da desteklenerek gelecek hayatlarına hazırlanmaktadırlar. Program farklı ülkelerden gelen öğrencileriyle, alanında uzman yerli ve yabancı eğitim kadrosuyla ve nitelikli İngilizce hazırlık eğitimiyle uluslararası standartlarda bir eğitim kalitesi sunmaktadır.

İngilizce eğitim sayesinde Erasmus programlarında öğrencilerin yüksek başarı seviyelerine ulaşması, yurt dışı deneyim kazanmaları ve eğitim sürecinde İngilizceyi aktif kullanmaları bölümün uluslararası kariyer anlamında öne çıkan özellikleri arasında yer almaktadır.

Öğrencilerin uluslararası ortamda sosyaleşmesine olanak sağlayan çeşitli kişisel gelişim etkinlikleri, kariyer odaklı atölyeler, staj programları sayesinde aktif iş tecrübesi edinme fırsatı, proje tabanlı derslerle öğrencilerin oluştuğu portfolyolar ve sektörden uzman kişilerin katılımıyla düzenlenen konferanslar becerilerini uluslararası standartlarda geliştirmelerine katkıda bulunarak kariyerlerini inşa etmelerine yardımcı olmaktadır.

 

Programın Amacı

Program hızla değişen küresel ve yerel dünya gerçekliğini yeni iletişim teknolojileri ve sosyolojisi bağlamında analiz eden, katma değeri yüksek çözümler üretebilen ve projeler yönetebilen, toplumsal faydanın gerçekleşebilmesi için eleştirel bakış açısına sahip öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.  

 

Bölüm Hakkında

Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) Bölümü, dijital medya çalışmaları alanında çok disiplinli ve eleştirel bir yaklaşımla kuramsal ve uygulamalı eğitim veren bir programdır. Bilgisayar, İnternet ve telekomünikasyon teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte, bilginin her an her yerde ulaşılabilir ve yayınlanabilir hale gelmesi, bilgi sistemlerinin yaratıcı sanatlar ve bilimle olan ilişkisini de değiştirmiştir. Bu değişimin, ekonomik, kültürel, toplumsal, politik ve hukuki sonuçları olmuştur. Bu bağlamda, geleneksel medyanın dijital medyaya evirilmesi günümüzde medya profesyonellerinin çalışma alanlarını da değiştirmiştir. Artık, günümüzün medya profesyonellerinin geleneksel medya ortamları yanında, çevrimiçi yayıncılık, etkileşimli reklam, dijital görsel tasarım gibi dijital medya ortamlarında içerik üretimi ve yönetimi konusunda da yetkin olması beklenmektedir. Yeni Medya Bölümü’nün amacı, yeni medya ortamlarının yarattığı kültürel, sosyolojik ve sanatsal dönüşümler, yeni medya ortamları için yapılan hukuki düzenlemeler ve yeni medya politikaları hakkında bilgi ve fikir sahibi olan, çevrimiçi halkla ilişkiler ve reklamcılık, İnternet gazeteciliği, dijital sanat gibi alanlarda içerik üretebilen ve yönetebilen, kısacası dijital medya ortamlarının teknik ve estetik diline hâkim yaratıcı yeni medya profesyonelleri yetiştirmektir.

 

Çalışma Alanları

Sürekli ve hızla gelişen bilgisayar, İnternet ve telekomünikasyon teknolojileri ile birlikte dönüşen dijital medya ortamları sayesinde, Yeni Medya Bölümü mezunlarının da iş alanları çeşitlenmekte ve genişlemektedir. Mezunlarımız, İnternet ve mobil ağları kullanan tüm özel, kamu ve sivil toplum kuruluşlarında çalışma olanağına sahiptir. Yayıncılık faaliyetlerini yeni medya ortamlarında yürüten gazete, dergi, radyo, televizyon, film yapım şirketi gibi medya kuruluşlarında yeni medya editörlüğü ve prodüktörlüğü; halkla ilişkiler ve danışmanlık şirketlerinde çevrimiçi kamuoyu araştırmacılığı ve de arama motoru optimizasyonunu ve reklamcılığını etkili kullanarak çevrimiçi itibar yöneticiliği; reklam ajanslarında İnternet reklamcılığı ya da İnternet ve mobil pazarlama yöneticiliği; herhangi bir kamu, özel ya da sivil toplum kuruluşunun sosyal medya biriminde sosyal medya uzmanlığı yapabilirler. Diğer bir deyişle, herhangi bir kurum ya da kuruluşun dijital kodlama sisteminde temellenen, ses, yazı, grafik, fotoğraf, video, film gibi multimedya biçimselliğine ve etkileşimsellik özelliklerine sahip içerik üretimi ve yönetimini gerektiren tüm pozisyonlarında görev alabilirler.

 

Dersler Hakkında

Yeni Medya Bölümü’nün müfredatı, geleceğin yeni medya profesyonellerinin, çalışma hayatlarının her aşamasında kullanabilecekleri temel bilgi ve becerileri kazanabilecekleri derslerden oluşmaktadır. Yeni medyaya giriş, sosyal medya, yeni medya kuramları ve araştırmaları, İnternet gazeteciliği, veri gazeteciliği, yeni medya ve halkla ilişkiler, dijital pazarlama, İnternet reklamcılığı, dijital radyo yayıncılığı, Web TV ve IPTV programcılığı, dijital kültür, dijital sanat, web tasarımı, veri görselleştirme, dijital oyun tasarımı, yeni medya sosyolojisi, eleştirel yeni medya okuryazarlığı, dijital içerik üretimi ve yönetimi, transmedya uygulamaları gibi dersler bölümün belli başlı dersleridir. Bu derslerin yanında öğrencilerimizin, artık medya sektöründe bir zorunluluk haline gelen, İngilizce ile birlikte İspanyolca, Rusça veya Almanca dillerinden birini seçmeli ders olarak alabilmesi ve mezun olduklarında en az iki dili konuşabilen medya profesyonelleri olması amaçlanmaktadır.

 

Program Müfredatı ve Bilgi Paketi

Program Müfredatı ve Bilgi Paketi İngilizce içerikleri için tıklayınız.

 

Öğrenci Kabulleri

Öğrenciler, Ulusal Üniversite Giriş Sistemi sonucuna göre SÖZ puan türüne göre İngilizce Yeni Medya ve İletişim Bölümü’ne kayıt olurlar. Öğrenciler, Üniversitenin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYM) tarafından belirlenen akademik ve yasal düzenlemeler çerçevesinde sınavları geçerek dersleri tamamlayacaklardır. Yurt içinde veya yurt dışında eşdeğer bir bölümde öğrenim gören öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Adaylar, öğrenci kontenjanı koşullarına ve bölümün derecesine göre değerlendirilir. Nişantaşı Üniversitesi'ne kayıt ile ilgili gerekli bilgiler “Nişantaşı Üniversitesi Broşürü”nde bulunabilir. Gelen öğrenciler onaylı ikili değişim anlaşmaları kapsamında bölümden ders alabilirler. Yurt dışından öğrenci kabul koşulları için linkteki yönergeye başvurunuz: https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/yurtdisindan-ogrenci-kabulu-yonergesi-2144757775.pdf

Ayrıca yurt içi veya yurt dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci ya da ilgili şartları sağlayan bir meslek yüksek okulu mezunu da yönetmeliklere uygun bir şekilde yatay geçiş ve dikey geçiş için başvuruda bulunabilir. Herhangi bir bölümde kayıtlı olan ve programımızda ÇAP-Yandal yapmak isteyen öğrenciler de yine mevzuatın kendilerine verdikleri sınırlar çerçevesinde gerekli şartları sağlamak kaydıyla programa kaydını kaptırabilir. Bu öğrencilerin kabulü, dönem başlamadan her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.  Nişantaşı Üniversitesi yatay geçiş mevzuatı için linkte başvurunuz: https://www.nisantasi.edu.tr/yatay-gecis 

Üniversite ve bölüm tarafından onaylanmış bir anlaşma ile öğrenci değişim programları kapsamında da yurtdışından gelen öğrenciler programdaki dersleri alabilir.

Programa ÖSS, YÖS, YGS, DGS ve çift ana dal-yan dal ile öğrenci alınmaktadır.

 

Diğer Çalışmalara Erişim

Bölümü başarıyla tamamlayanlar, gerekli koşulları sağlamaları halinde lisansüstü programlara kayıt yaptırabilirler.

Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI

Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) BÖLÜMÜNDE DERS VEREN DİĞER ÖĞRETİM ELEMANLARI

Apply Nişantaşı