90 (212) 210 10 10

Yeni Medya ve İletişim

Bölüm Hakkında

Yeni Medya ve İletişim Bölümü, günümüzün toplumsal düzenini açıklayan Endüstri 4.0, Toplum 5.0 (Süper Akıllı Toplum) ve Eğitim 5.0 paradigmaları çerçevesinde dijital ve yeni iletişim teknolojilerinin yarattığı medya çalışmaları alanında çokdisiplinli ve eleştirel bir yaklaşımla kavramsal, kuramsal ve uygulamalı eğitim veren bir programdır.

Dijital ve yeni iletişim teknolojileri olarak açıklanan bilgisayar, akıllı mobil telefon, internet, telekomünikasyon, medya ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte; veri, enformasyon ve bilginin her an her yerde ulaşılabilir ve yayınlanabilir hale gelmiş, bilgi ve enformasyon sistemlerinin yaratıcı sanatlar ve bilimle olan ilişkisini de değiştirmiş ve dönüşmüştür. Bu değişim ve dönüşümün ekonomik, kültürel, sosyal, politik ve hukuki sonuçları olmuştur. Küreselleşme ve yeni medya teknolojilerinin gelişimi ve dönüşümü ile toplumlar, Enformasyon Toplumu, Bilgi Toplumu ve Ağ Toplumu olarak kavramlaştırılmaktadır. Doğal olarak geleneksel medyanın dijital medyaya dönüşümü, günümüzdeki medya ve iletişim profesyonellerinin çalışma alanlarını da değiştirmiş ve dönüşmüştür.

Dolayısıyla yeni medya ve iletişim profesyonellerinin geleneksel medya ortamlarının yanında, çevrimiçi yayıncılık, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, web tasarımı, sanal/arttırılmış/genişletilmiş gerçeklik (VR AR, XR), veri bilimi yönetimi ve stratejisi, nesnelerin interneti, etkileşimli ve dijital reklam, içerik yönetimi ve dijital görsel tasarım olarak açıklanan dijital medya ortamlarındaki içerik üretimi ve yönetimi konusunda da yetkin olması beklenmektedir. Yeni Medya ve İletişim Bölümü’nün amacı, yeni medya ve iletişim ortamlarının yarattığı psikolojik, teknolojik, simgesel, ekonomik, siyasal, hukuki, kültürel, sosyolojik ve sanatsal dönüşüm ve düzenlemeler ile yeni medya ve iletişim politikaları hakkında hem uygulamalı hem de kavramsal ve kuramsal olarak bilgi ve fikir sahibi olan, dijital reklamcılık, dijital pazarlama, dijital içerik yönetimi, medya planlama, medya editörlüğü, sosyal medya yönetimi, çevrimiçi halkla ilişkiler, internet gazeteciliği ve dijital sanat gibi alanlarda içerik üretebilen ve yönetebilen, özlüce dijital medya ve iletişim ortamlarının teknik ve estetik diline hâkim olan yaratıcı yeni medya profesyonelleri yetiştirmektir.

 

Çalışma Alanları

Sürekli, dinamik ve hızla gelişen, yazılım, donanım ve çeşitli ara yüzlere sahip olan bilgisayar, internet, medya ve telekomünikasyon teknolojileri ile birlikte dönüşen dijital medya ve iletişim ortamları sayesinde, Yeni Medya ve İletişim Bölümü mezunlarının da iş alanları çeşitlenmekte ve genişlemektedir. Mezunlarımız, internet, bilgi ve enformasyon teknolojileri ile mobil ağları kullanan tüm özel (şirket/marka/kurum), kamu ve sivil toplum kuruluşlarında çalışma olanağına sahiptir.

Yayıncılık faaliyetlerini yeni medya ve iletişim ortamlarında yürüten gazete, dergi, radyo, televizyon, film yapım şirketi gibi medya kuruluşlarında yeni medya editörlüğü ve prodüktörlüğü; halkla ilişkiler ve danışmanlık şirketlerinde çevrimiçi kamuoyu araştırmacılığını, arama motoru optimizasyonunu (SEO) ve dijital reklamcılığını etkili kullanarak çevrimiçi itibar yöneticiliği; reklam ajanslarında dijital reklamcılık, sosyal medya reklamcılık ile dijital ve mobil pazarlama yöneticiliği; herhangi bir kamu, özel ya da sivil toplum kuruluşunun sosyal medya biriminde sosyal medya uzmanlığı yapabilirler. Diğer bir deyişle, herhangi bir şirket, marka, kurum ya da kuruluşun dijital kodlama sistemlerinde temellenen, ses, yazı, grafik, fotoğraf, video ve film gibi hipermetinsel, dijital, sanal ve/veya arttırılmış gerçeklik gibi biçimsel ve etkileşimsel özelliklerine sahip olan içerik üretimi ve yönetimini gerektiren tüm pozisyonlarda görev alabilirler.

 

Dersler Hakkında

Yeni Medya ve İletişim Bölümünün müfredatı, geleceğin yeni medya profesyonellerinin, çalışma hayatlarının her aşamasında kullanabilecekleri kavramsal ve kuramsal temel bilgi ile uygulama becerilerini kazanabilecekleri derslerden oluşmaktadır. Yeni medyaya giriş, sosyal medya ve yönetimi, yeni medya kuram ve araştırmaları,  internet gazeteciliği, veri gazeteciliği, yeni medya ve halkla ilişkiler, dijital pazarlama, medya planlama, medya analiz,  internet reklamcılığı,  dijital radyo yayıncılığı, Web TV ve IPTV programcılığı, dijital kültür, dijital sanat, web tasarımı, web teknolojileri, veri görselleştirme, dijital oyun tasarımı, yeni medya sosyolojisi, eleştirel yeni medya okuryazarlığı, dijital içerik üretimi ve yönetimi ile transmedya uygulamaları gibi dersler bölümün belli başlı dersleridir. Bu derslerin yanında öğrencilerimizin, artık medya sektöründe bir zorunluluk haline gelen, İngilizce ile birlikte İspanyolca, Rusça veya Almanca dillerinden birini seçmeli ders olarak alabilmesi ve mezun olduklarında en az iki dili konuşabilen medya profesyonelleri olması amaçlanmaktadır.

 

Program Müfredatı ve Bilgi Paketi

Program Müfredatı ve Bilgi Paketi içerikleri için tıklayınız.

Yeni Medya ve İletişim BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI

Yeni Medya ve İletişim BÖLÜMÜNDE DERS VEREN DİĞER ÖĞRETİM ELEMANLARI

Apply Nişantaşı