90 (212) 210 10 10

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Misyon

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, öğrencilerine küresel ticaretin ve lojistiğin dinamiklerini anlama, analiz etme ve yönetme becerilerini kazandırarak uluslararası düzlemde rekabetçi ve etik değerleri referans alan insan kaynağını yetiştirir. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, Türkiye’de dış ticaret ve lojistik sektörünün çıkarlarına odaklanan, toplam kalite, emniyet ve çevre yönetimi ile ilgili lojistik, ulaştırma ve işletme yönetimi alanlarında lisans eğitim ve öğretimini verir. Öğrencilerin araştırmacı, sorgulayıcı, özgüvenli, öz disiplinli, liderlik niteliklerini ve sosyal sorumluluk bilincini taşıyan, yaşam boyu öğrenen, analitik düşünen ve uygulayan, takım çalışmasına yatkın bireyler yetiştirmeyi temel bir hedef kabul eder.

Vizyon

Uluslararası ticaret ve lojistik eğitiminde dijital teknolojide öncü ve mükemmeliyet merkezli olmak.

Program Müfredatı ve Bilgi Paketi

Program Müfredatı ve Bilgi Paketi içerikleri için tıklayınız.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI

Uluslararası Ticaret ve Lojistik BÖLÜMÜNDE DERS VEREN DİĞER ÖĞRETİM ELEMANLARI

Apply Nişantaşı