+90 (212) 210 10 10

Sosyoloji

Bölüm Hakkında

Sosyoloji, insanların gündelik hayatından toplumsal olaylara, devlet kurumlarının toplum üzerindeki etkilerine kadar toplumsal yapıda meydana gelen değişimlerin teorik ve pratik düzlemde incelendiği bilimsel ve politik bir alandır. Sosyolojik yaklaşım, toplumsal olaylar esnasında insanların birbirleriyle ve aynı zamanda toplumsal ve devlet yapılarıyla olan ilişkilerini analiz ederek eleştirel çözüm yöntemleri üretebilmelerine olanak tanır. Sosyoloji bölümünden mezun olanlar sosyolog unvanını almaya hak kazanırlar. Sosyologlar, toplumun içinde, insanlar ile iç içe, onları anlamaya ve açıklamaya çalışan, aralarındaki etkileşim örüntülerini inceleyen ve tüm bunları bilimsel bir düzlemden yola çıkarak gerçekleştiren kişilerdir.

 

Çalışma Alanları

Sosyoloji öğrencilerinin mezuniyet sonrası sosyolog olarak iş alanları oldukça çeşitlidir. Bugün sosyologların iş imkanları özellikle son yıllarda gerek kamu kurumlarındaki atamalar ve özel sektörün sosyolojiye ilgi ve ihtiyaç duymasıyla artmıştır. Sosyoloji mezunu bir kişi, “kendini geliştirdiği ölçüde mezuniyet sonrası iş imkanlarının daha fazla olabileceği” esasını göz önünde bulundurduğu sürece zevk alarak okuduğu sosyoloji eğitimi sonrası rahatlıkla kendi alanında çalışabilmektedir. Sosyologların lisansüstü çalışmalarını tamamlayarak akademisyenliğe devam edebilecekleri gibi kamu kurumlarında ve özel sektörde bir çok alanda kariyerlerine devam etme imkanına da sahiptirler. Sosyologlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı (Denetimli Serbestlik çerçevesinde sosyolog olarak atanma), Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı (Pedagojik Formasyon eğitimi sonrası Ortaöğretimde Felsefe grubu öğretmenliğine atanma), Devlet Planlama Teşkilatı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü gibi kamu kurumlarında kariyerlerine devam edebilirler. Sosyologlar araştırma şirketlerinden medya kuruluşlarına, insan kaynakları alanından, reklamcılık halka ilişkiler, danışmanlık, yayıncılık gibi özel sektör alanlarında da kariyerlerine devam edebilirler. Ayrıca, sosyoloji bölümü mezunları gerekli felsefe, psikoloji ve mantık derslerini tamamlayarak felsefe grubu öğretmeni ve gerekli sertifikaları tamamladıklarında aile danışanı olarak çalışmaya hak kazanırlar.

 

Dersler Hakkında

Nişantaşı Üniversitesi’nde kuramsal dersleri ihmal etmeyen ama çağdaş sosyoloji bölümlerinin özellikle önem verdiği “uygulamalı sosyoloji” anlayışı ders programı yapılanmasında öne çıkar. Bu nedenle, istatistik ve araştırma yöntemlerine ilişkin dersler ile kuramsal dersler dengelenmiş, bölümden mezun olacak öğrencilere sosyolojik araştırma projelerini planlama, uygulama, analiz etme ve raporlama konusunda beceriler kazandırmak hedeflenmiştir. Derslerden bazıları şunlardır: Sosyoloji I-II, Psikoloji I-II, Felsefe I-II, Sosyolojik Yaklaşımlar ve Klasik ve Çağdaş Teoriler, Sosyolojide Araştırma Yöntemleri I-II, Temel İstatistiğe Giriş, Davranış Bilimleri, Sosyolojik Düşünce Tarihi I-II, Türkiye Toplumunda Değişim I-II, Sivil Toplum, Tarihsel Sosyoloji, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Cinsiyet Sosyolojisi, Kent Sosyolojisi, Coğrafya-Sınır ve Göç, Din Sosyolojisi, Aile Sosyolojisi, Yaş Üzerine (agism), Politik Ekonomi, Siyaset Sosyolojisi, Toplumsal Hareketler, Sosyal Değişim ve Küreselleşme, Doğa ve Çevre Sosyolojisi, Popüler Sanat ve Sosyoloji, Kırsal Alan Sosyolojisi, Suç ve Sosyoloji, Kültür-Kimlik ve Siyaseti Üzerine, Modernite ve Postmodernite, Din Sosyolojisi, Edebiyat ve Sosyoloji, Ortadoğu’ya Sosyolojik Bir Bakış, Sağlık Sosyolojisi.

 

ÇAP Yapılabilecek Anadal Programları

Sosyoloji anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

  • PSİKOLOJİ
  • SOSYAL HİZMET

Sosyoloji anadal programından Meslek Yüksekokulu Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

  • SOSYAL HİZMETLER
  • ÇOCUK GELİŞİMİ

Apply Nişantaşı