90 (212) 210 10 10

Sosyal Hizmet (Türkçe/İngilizce)

Bölüm Hakkında

Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu Sosyal Hizmet küresel tanımında “Sosyal hizmet; sosyal değişimi ve gelişimi, sosyal bütünleşmeyi, insanların güçlendirilmesini ve özgürleşmelerini destekleyen uygulama temelli bir meslek ve akademik disiplindir. Sosyal hizmet, sosyal adalet, insan hakları, ortak sorumluluk ve farklılıklara saygı ilkelerini merkeze alır." ifadesi yer almaktadır. Genel anlamda bireylerin ve toplumun yaşam kalitesinin artırılmasını odağında bulunduran bir meslektir. Bu doğrultuda sosyal hizmet programının genel amacı; mikro, mezzo ve makro düzeyde sosyal hizmet alanında uzmanlaşabilecek teorik ve pratik donanıma sahip sosyal hizmet uzmanlarını yetiştirmek, çeşitli alanlarda sosyal sorun yaşayan bireyler, aileler ve toplumlar adına gerekli hizmet uygulamalarını gerçekleştirmektir. Yüksek empati gücüne sahip, dezavantajlı bireylerle çalışmaktan ve insanlara yardımcı olabilecekleri bir meslekte kendisini geliştirmekten haz duyabilecek bireyler için ideal bir çalışma alanıdır.

Çalışma Alanları

 

Türkiye ve dünyada Sosyal Hizmet alanında yetişmiş, genç eleman ihtiyacı her geçen yıl artmaktadır. Dört yıllık lisans eğitimini tamamlayan mezunlarımız pek çok alanda sosyal hizmet uzmanı/sosyal çalışmacı olarak çalışma olanağına sahip olacaklardır. Bu alanlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Birimleri (İl Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezleri, Çocuk Evleri, Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezleri, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri)
  • Sağlık Bakanlığına bağlı Kurum ve Kuruluşlar (Hastaneler, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezleri vb.)
  • Adalet Bakanlığı Birimleri (Mahkeme, Cezaevi, Denetimli Serbestlik, Çocuk Eğitim Evleri, Aile ve Çocuk Mahkemeleri)
  • Kamu Kurum ve Kuruluşları (Büyükşehir, İl ve İlçe Belediyeleri, Kreşler, Toplum Merkezleri, Valilikler vb.)
  • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
  • Özel Hastaneler ve Sağlık Merkezleri
  • Özel Eğitim Kurumları
  • Huzurevleri ve Rehabilitasyon Merkezleri
  • Sivil Toplum Kuruluşları (Lösev, Yeşilay, Türk Kızılayı vb.)
  • Uluslararası Kurumlar ve Projeler

 

Dersler Hakkında

Sosyal hizmet bölümü müfredatları, çalışma hayatının her kademesinde kullanılabilecek bilgilerin yer aldığı derslerle oluşturulmuştur. Ders program ve içerikleri hazırlanırken, dünyada en güncel tartışmalar ve kuramsal gelişmeler ön plana alınmıştır. Bölümümüzün belli başlı derslerini sayarsak: Sosyal hizmete giriş, sosyolojiye giriş, psikolojiye giriş, sosyal antropoloji, insan davranışları ve sosyal çevre, toplumsal problemler, sosyal hizmetler mevzuatı, sosyal hizmet ve sosyal refah, insan hakları ve demokrasi, sosyal hizmette araştırma yöntem ve teknikleri, sosyal hizmet uygulama alanları, sosyal hizmette kayıt tutma ve raporlama toplumsal cinsiyet sosyolojisi, yaşlılar ve sosyal hizmet ve aile sosyolojisi dersleri örnek olarak verilebilir. Bu derslerin yanı sıra, üniversitemizin geniş ders havuzuna dahil, spesifik konuları kapsayan çok sayıda seçmeli ders de öğrencilerimize sunulmaktadır.

 

Program Müfredatı ve Bilgi Paketi

Program Müfredatı ve Bilgi Paketi Türkçe içerikleri için tıklayınız.

Program Müfredatı ve Bilgi Paketi İngilizce içerikleri için tıklayınız.

Sosyal Hizmet (Türkçe/İngilizce) BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI

Sosyal Hizmet (Türkçe/İngilizce) BÖLÜMÜNDE DERS VEREN DİĞER ÖĞRETİM ELEMANLARI

Apply Nişantaşı