90 (212) 210 10 10

Sosyal Hizmet (Türkçe/İngilizce)

Bölüm Hakkında

Sosyal hizmet, toplumsal bağlamda birey ve grupların, gerek maddi gerekse manevi ihtiyaçlarına yönelik çözüm üreten, sosyal yardımlaşmanın nasıl olabileceğine dair fikir geliştiren, sadece teorik olarak değil, sosyal gruplar ile birebir de iletişim halinde olan, toplumsal refahın arttırılmasına yönelik öneri sunan bilimsel bir alandır. Genel olarak toplumsal yaşam kalitesinin arttırılmasını kendine dert edinen bireylerin aktif olabilecekleri, bir meslek olarak seçebilecekleri sosyal hizmet, içinde bulunduğumuz çağın en fazla ihtiyaç duyduğu mesleki alanlardan biridir. Ayrıca sosyal hizmet çalışmaları, çağdaş toplumlarda az sayıdaki sadece maddi değil "manevi tatmin" de sağlanabilen mesleklerden biridir. Yüksek empati gücüne sahip, toplumsal açıdan korunmaya muhtaç kesimlerle; çocuk ve yaşlılarla çalışmaktan, toplumsal olarak faydalı, insanlara yardımcı olabilecekleri bir meslekte kendisini geliştirmekten haz duyabilecek bireyler için ideal bir çalışma alanıdır.

 

Çalışma Alanları

Türkiye ve dünyada Sosyal Hizmet alanında yetişmiş, genç eleman ihtiyacı her geçen yıl artmaktadır. Sosyal hizmetler, uzun zamandır istikrarlı olarak, en hızlı büyüyen sektör olan hizmet sektörünün önemli bir parçasıdır. Ülkemizde, özellikle son yıllarda kamuda bu alandaki duyarlılığın artışı yerli ve yabancı sermayenin sağlık ve eğitim gibi alanlarda yaptığı büyük yatırımlarla birlikte ele alındığında, bu alandaki eğitime henüz yeni yeni önem verilmekte ve bu durum gelişmiş ülkelerden daha fazla, yüksek garantili ve cazip iş olanaklarının yeni mezunlarımıza açık olması anlamına gelmektedir. Sürekli genişleyen sektörel koşullar, kamu ve özelde artan kadro açıklarını da beraberinde getirmektedir. Şöyle de denebilir ki, sosyal hizmet mesleği günümüz koşullarında çok az sayıdaki "iş garantili" meslekten biridir. Sosyal Hizmet bölümü mezunlarının çalışabilecekleri alanlara baktığımızda bu alanda çalışanlar için kamuda ve özel sektörde geniş bir istihdam alanının açılmakta olduğu görülmektedir. Öncelikle, Aile ve Sosyal Politikalar, Sağlık, Milli Eğitim ve Adalet Bakanlığı gibi bakanlıklara bağlı kurumlarda, ve ayrıca belediye ve üniversiteler gibi diğer kamu kurumlarında da sosyal hizmet çalışanlarına yönelik her yıl artan oranlarda yetişmiş eleman ihtiyacı gözlemlenmektedir. Özel sektöre bakıldığında, hastane ve özel eğitim kurumları, huzurevi, klinik ve kreşleri sivil toplum örgütleri ve vakıflar bünyesinde faaliyet gösteren kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara dönük kurumlar yine çalışmak için tercih edilebilecek iş alanlarını oluşturmaktadır.

 

Dersler Hakkında

Sosyal hizmet bölümü müfredatları, çalışma hayatının her kademesinde kullanılabilecek bilgilerin yer aldığı derslerle oluşturulmuştur. Ders program ve içerikleri hazırlanırken, dünyada en güncel tartışmalar ve kuramsal gelişmeler ön plana alınmıştır. Bölümümüzün belli başlı derslerini sayarsak: Sosyal hizmete giriş, sosyoloji, psikoloji, sosyal antropoloji, insan davranışları ve sosyal çevre, sosyal hizmet tarihi, sosyal hizmet ve sosyal refah, insan hakları ve sosyal hizmet, sağlık mevzuatı, sosyal hizmet kuramları, aile hukuku, yerel yönetimler ve sosyal hizmet, sosyal hizmet müdahaleleri, kadın hakları ve koruma, yaşlılar ve sosyal hizmet, gençler ve sosyal hizmet ve aile terapileri dersleri örnek olarak verilebilir. Bu derslerin yanı sıra, üniversitemizin geniş ders havuzuna dahil, spesifik konuları kapsayan çok sayıda seçmeli ders de öğrencilerimize sunulmaktadır.

 

ÇAP Yapılabilecek Anadal Programları

Sosyal Hizmet (Türkçe/İngilizce) anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

  • SOSYOLOJİ
  • SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
  • PSİKOLOJİ

Sosyal Hizmet (Türkçe/İngilizce) anadal programından Meslek Yüksekokulu Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

  • ADALET
  • ÇOCUK GELİŞİMİ

Apply Nişantaşı