90 (212) 210 10 10

Psikoloji

Bölüm Hakkında

Psikoloji; davranışları, zihinsel ve duygusal süreçleri bilimsel yöntemlerle açıklamaya ve değerlendirmeye yönelik çalışmalar yapan temel ve uygulamalı bir bilimdir. İnsan davranışları ve ruh sağlığı üzerinde etkili olan biyolojik, psikolojik ve toplumsal etmenleri bilimsel yöntemlerle inceler. Psikoloji eğitimi dört yıllık lisans eğitimine ilave olarak, uzmanlık alanlarına yönelik lisansüstü eğitim, alan uygulamalarına yönelik staj ve eğitimler, terapi teknikleri ve test eğitimlerinin yanı sıra sempozyum, kongre, konferans vb. etkinliklerle yürütülmektedir. Psikologlar  klinik psikoloji, sosyal psikoloji, adli psikoloji, bilişsel psikoloji, endüstri ve örgüt psikolojisi, politik psikoloji, eğitim psikolojisi, spor psikolojisi gibi 50’nin üzerinde alt alanda çalışmalar yapmakta ve 35’ten fazla uygulama alanında yer almaktadır.

Bölümümüzün temel hedefi öğrencilerimizin, psikolojinin alt alanları ve diğer bilim daları ile ilişkisini bilen, psikolojik süreçleri anlayan ve sorgulayan, psikoloji alanında bilimsel araştırma yeterliğine sahip, psikolojik sorunları farklı bakış açılarıyla inceleyebilen, etik ilkelere bağlı, sorumluluk alabilen, etkili iletişim kurabilen, bireyler arası farklılıklara saygılı, uygulamaya yönelik deneyim sahibi olarak mezun olmasıdır.

 

Çalışma Alanları

Mezunlarımız, psikolojinin farklı uzmanlık alanlarıyla ilgili sektörlerde çalışabilmektedirler. Bu alanlardan belli başlı olanları aşağıda sıralnmıştır:

 • Sağlık Bakanlığı'na bağlı resmi kurum ve kuruluşlar,
 • Özel Hastaneler, Sağlık Merkezleri ve Klinikler,
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Birimleri
 • Rehabilitasyon Merkezleri ve Özel Eğitim Kurumları, Huzurevleri,
 • Kreş, Anaokulları, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları,
 • Adli Kurumlar (Mahkeme, Cezaevi, Denetimli Serbestlik Md.lüğü vb),
 • Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Firmaları,
 • Rehberlik Araştırma Merkezleri,
 • Şirketler (örgüt psikoloğu, insan kaynakları uzmanı olarak),
 • Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Sektörü,
 • Kitle İletişim (Medya) Sektörü
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları (Ordu, Emniyet, Ulaştırma Bakanlığı, Valilikler, Belediyeler vb.)
 • Sivil Toplum Kuruluşları …

 

Dersler Hakkında

Psikoloji Bölümünde sunulan zorunlu ve seçmeli derslerin temel amacı öğrencilerimize psikoloji alanında temel kuramsal bilgilerin yanı sıra güncel ve uygulamalı bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Müfredatımızda psikolojinin farklı alt dalarına (sosyal psikoloji, endüstriyel ve örgüt psikolojisi, klinik psikoloji, bilişsel psikoloji, gelişim psikolojisi vb) yönelik zorunlu derslerin yanı sıra (adli psikoloji, pozitif psikoloji, sağlık psikolojisi, nöropsikoloji vb) çeşitli seçmeli dersler sunulmaktadır. Proje bazlı derslerimizde kuramsal altyapı ile birlikte uygulamaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca diğer bölümlerden ders alma olanağı da bulunmaktadır. Alan deneyimine özel önem verilmekte, özellikle son yarıyılda verilen İşbaşındaki Mesleki Uygulamalar dersi ile öğrencimizin ilgi duyduğu psikoloji alanında tecrübe edinmesini sağlama olanağı (sektörde 70 iş günü zorunlu staj) sunulmaktadır.

 

Program Müfredatı ve Bilgi Paketi

Program Müfredatı ve Bilgi Paketi içerikleri için tıklayınız.

Psikoloji BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI

Psikoloji BÖLÜMÜNDE DERS VEREN DİĞER ÖĞRETİM ELEMANLARI

Apply Nişantaşı