90 (212) 210 10 10

İşletme (Türkçe)

Misyon

İşletme bölümü olarak, çağdaş dünya standartlarına uygun  eğitimiyle fark yaratan, en çok tercih edilmeye odaklı, en ayrıcalıklı işletme bölümlerinden biri olma hedefine doğru yaklaşmak Yenilikçi ve evrensel değerlere sahip bireylerin yetişmesine odaklanmak, öğrencilere çağdaş, uluslararası akademik standartlara uygun lisans ve lisansüstü programlar sunmak. İlke olarak iş birliği ve paylaşımını esas almak: Sanayi-üniversite ortaklıkları gerçekleştirmek için iş örgütleri ve mezun iletişim ağları ile dayanışma ve güç birliğini teşvik etmek Üniversite, Fakülte ve Bölüm misyonu çerçevesinde, insan ilişkilerinde saygın, hoşgörü, yenilikçi, girişimci ve katılımcı bir kültüre katkı sağlayacak öğrenciler yetiştirmektir.

 

Vizyon

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinin vizyonu çerçevesinde, benimsediği eğitim kültürü ve değer yaratan çalışmaları ile ulusal ve uluslararası alanda tanınan ve önde gelen bölümlerden biri olmaktır.

 

Çalışma Alanları

İşletme Bölümü’nden mezunlar için çalışma alanı oldukça geniştir. Üniversitemiz İşletme Bölümü ülke ekonomilerinin en önemli birimlerini oluşturan ulusal ve uluslararası işletmelerin; muhasebe, insan kaynakları, finansman, üretim, ARGE, inovasyon, pazarlama, marka yönetimi, satış ve diğer bölümlerinde çalışabilecek kalifiye uzmanları yetiştirmektedir. Bu bölümden mezun öğrencilerimiz; pazarlama, satış yönetimi, liderlik, yöneticilik, organizasyon, iletişim gibi iş yaşamında ihtiyaç duyulan konuları etkin bir biçimde öğrenerek ticaret, sanayi ve hizmet sektörlerinde geniş bir yelpazede istek ve donanımlarına uygun işler bulabilmektedir.

 

Dersler Hakkında

İşletme bölümü müfredatı, mezun olduktan sonra öğrencilerimizin çalışma hayatlarının her aşamasında kullanabilmeleri, öğrendikleri teori ve pratik eğitimden yararlanabilmeleri üzerine kurulmuştur. Derslerimiz: İşletme Yönetimine Giriş, Muhasebe İlkeleri, Araştırma Yöntemleri, İktisada Giriş, Hukuka Giriş, İşletme Matematiği, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Yönetim ve Organizasyon, Davranış Bilimleri, Mikro Ekonomi, Ticaret Hukuku, Makro Ekonomi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgüt Teorisi ve Dizaynı, İstatistik I/II, Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Pazarlama Yönetimi, Finansal Yönetim, Örgüt Kültürü, Yönetim Muhasebesi, Uluslararası Ekonomik İlişkiler, Uluslararası İşletmecilik, Üretim Yönetimi ve Yöneylem Araştırması, Girişimcilik, Toplam Kalite Yönetimi, Stratejik Yönetim ve Rekabet, Kurumsal Marka Yönetimi ve Bitirme Projesi. Bu temel derslerin yanı sıra öğrencilerimize, disiplinler arası eğitimlerini tamamlayabilmeleri için çok sayıda seçmeli ders imkanı da sunulmaktadır.

 

Program Müfredatı ve Bilgi Paketi

Program Müfredatı ve Bilgi Paketi Türkçe içerikleri için tıklayınız.

İşletme (Türkçe) BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI

İşletme (Türkçe) BÖLÜMÜNDE DERS VEREN DİĞER ÖĞRETİM ELEMANLARI

Apply Nişantaşı