90 (212) 210 10 10

Havacılık Yönetimi (Türkçe/İngilizce)

Bölüm Hakkında

İktisadi karar birimlerinin iki nokta arasındaki ulaşım ihtiyaçlarını en kısa sürede karşılama istekleri, değerli varlıkların güvenli bir şekilde ulaşımının sağlanması ihtiyacı ve bazı kritik faktörler havayolu yolcu ve yük taşımacılığına karşı olan talebi artırmaktadır. Sivil havacılık sektöründe artan talebi karşılamak isteyen firmalar da bu doğrultuda yoğun bir rekabet süreci yaşamaktadırlar. Rekabetin artması kaynakların daha etkin bir şekilde kullanılması girişimlerini başlatmakta; bu da kalifiye personel istihdamına yönelik ihtiyacı gündeme getirmektedir. Bu bilgiler ışığında bölümün amacı, havacılık sektörü içinde faaliyet gösteren işletmelerin, özel kuruluşların ve kamu kuruluşlarının hava ulaştırma işletmeciliği konularında ihtiyaç duyduğu kalifiye personelleri yetiştirmektir.

 

Çalışma Alanları

İktisadi karar birimlerinin gereksinimlerinin değişmesine bağlı olarak sunulan hizmetlerde ve hizmetlerin sunuluş biçimlerinde farklılaşmalar meydana gelmektedir. Bu değişimlerin yakından takip edilmesi ve kısa süre içerisinde üretim sürecine dahil edilmesi, rekabet edebilirliğin önemli bir unsuru olarak gündeme gelmektedir. Sivil havacılık sektörü de talebin sürekli değişime uğradığı ve rekabet baskısının artış gösterdiği sektörler arasında yer almaktadır. İlgili sektörde hizmet kalitesinin yüksek tutulması, müşteri memnuniyetinin sürdürülebilir bir şekilde sağlanmasını beraberinde getirmektedir. Bunların gerçekleşmesi de alanında uzman ve gelişime açık personellerin istihdam edilmesine bağlıdır. Bu çerçevede büyüme potansiyelinin yüksek olduğu sivil havacılık sektöründe kalifiye personel istihdamı üzerinde durulması gereken bir konudur. Bu bölümden mezun olanlar; başta Türk Hava Yolları olmak üzere ve diğer özel hava yolu şirketleri, havaalanları, havaalanı yer hizmetleri, ikram ve kargo şirketleri ile diğer havacılık kuruluşlarında istihdam edilmektedirler.

 

Dersler Hakkında

Havacılık Yönetimi bölümü müfredatları, çalışma hayatının her kademesinde kullanılabilecek bilgilerin yer aldığı derslerle oluşturulmuşlardır. Sivil havacılığa giriş, hava taşımacılığı, havaalanı hizmetleri, yer hizmetleri, yolcu hizmetleri, ramp hizmetleri, havacılık güvenliği, uçuş planlama, havaalanı yönetimi, havacılık İngilizcesi, sivil hava ulaştırma işletmeciliği uygulamaları bölümün belli başlı dersleridir. Bu derslerin yanında spesifik konuları kapsayan çok sayıda seçmeli ders de öğrencilere sunulmaktadır.

 

Program Müfredatı ve Bilgi Paketi

Program Müfredatı ve Bilgi Paketi Türkçeiçerikleri için tıklayınız.

Havacılık Yönetimi (Türkçe/İngilizce) BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI

Havacılık Yönetimi (Türkçe/İngilizce) BÖLÜMÜNDE DERS VEREN DİĞER ÖĞRETİM ELEMANLARI

Apply Nişantaşı