90 (212) 210 10 10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Bölüm Hakkında

Görsel ve işitsel iletişim araçlarının insan yaşamındaki önemi gün geçtikçe artış göstermektedir. Gerek üretim gerekse de tüketim eksenli birçok sürecin geliştirilmesi konusunda iletişim ve buna dayalı reklamcılığın büyük önemi vardır. Reklamlar, daha bilinçli ve rasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi adına büyük ilgi görmektedir. İlginin artması da beklentileri değiştirmekte ve sürekli yenilik talebini gündeme gelmektedir. Tüketici tercihlerindeki değişiklikler karşısında mal ve hizmet üretimi süreçleri de değişmektedir. Teknolojik ilerleme, zaman maliyetinin düşürülme isteği ve inovatif gelişmeler, sektörde çalışacak bireylerin belirli becerilere sahip olmasını gerektirmektedir. Bu çerçevede belirli bir alanda donanıma sahip bireyler, tercih edilebilirliklerine bağlı olarak diğer elemanlara göre daha avantajlı konuma sahip olmaktadırlar. Üniversitemiz, çağdaş istihdam paradigmasını temel alarak özellikle uygulamalı bilimler alanında eğitim verilmesini amaçlamaktadır. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü de bu alanlar arasındadır. Türkiye’de önemli bir gelişme gösteren görsel ve işitsel medya sektöründeki potansiyel göz önünde bulundurulduğunda, bu alanda nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyulduğu ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü eksenindeki amacımız, sektördeki temel iş süreçlerinde görevlendirilecek bilgi ve beceriye sahip eleman gereksiniminin karşılanmasıdır. Diğer taraftan üniversitemizin lokal olarak birçok ulusal ve uluslararası reklam şirketinin yer aldığı bölgede kurulmuş olması, uygulama anlamında önemli avantajlar sağlayacağı için bu bölümde eğitim verilmesi amaçlanmaktadır.

 

Çalışma Alanları

Üniversitemiz, bölüm açma sürecini başlatmadan önce bölümde eğitimlerini sürdürecek öğrencilerin staj ve iş bulma konularının hızlı ve sürdürülebilir bir şekilde çözülmesini sağlamak için ilgili sektörde faaliyet gösteren önemli temsilcilerle görüşmeler yapmaktadır. Bu doğrultuda söz konusu bölümde yer alan uygulama derslerinin de sektör temsilcilerinin desteğiyle ilerlemesini sağlamak adına eğitim işbirliğine gitmektedir. Bu işbirliği, bölüm öğrencilerine önemli derecede avantaj sağlamaktadır. Dünya iletişim sektöründeki gelişmeleri, ülkemiz de yakından takip etmektedir. Böylelikle iletişim araçlarının insan hayatında önemli bir yer tutması, iletişim alanında teknik anlamda donanımlı personele olan ihtiyacı artırmaktadır. Bu bölümden mezun olacak öğrencilerin istihdam alanları şunlardır: çok uluslu şirketler, reklam ajansları, şirketlerin halkla ilişkiler ve tanıtım departmanları, ulusal ve uluslararası haber servis kuruluşları, sosyal araştırma ve anket kuruluşları, iletişim programları, özel veya kamu kurumlarının halkla ilişkiler departmanları, yapım şirketleri.

 

Dersler Hakkında

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü müfredatları, çalışma hayatının her kademesinde kullanılabilecek bilgilerin yer aldığı derslerle oluşturulmuşlardır. İletişim bilimine giriş, halkla ilişkiler, temel reklamcılık, kitle iletişim kuramları, Hukuka giriş, imaj yönetimi, yeni iletişim ortamları ve toplum, bölümün belli başlı dersleridir. Bu derslerin yanında öğrencilerimize, inovasyon ve girişimcilik dersleri de verilmektedir.

 

ÇAP Yapılabilecek Anadal Programları

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

  • YENİ MEDYA
  • İLETİŞİM TASARIMI

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık anadal programından Meslek Yüksekokulu Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

  • GRAFİK TASARIMI
  • RADYO, TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI

Apply Nişantaşı