90 (212) 210 10 10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

BÖLÜM HAKKINDA

Nişantaşı Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü, öğrencilere uluslararası ortamda eğitim ve öğretim sunarak gerek akademik gerekse kültürel açıdan dünya standartlarında donanımlı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Dijitaleşen iletişimin bireylerin yaşamında vazgeçilmez derecede önemli olduğu günümüzde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümündeki ders müfredatı teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve dijitaleşen dünyada söz söylemeye hazır mezunlar yetiştirmek için uluslararası standartlara sahiptir.

Nişantaşı Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü mezunları mesleğini icra etmek için gerekli olan teknik araçları ve bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahiptir. Ayrıca bölümü ile ilgili olan uygulama stratejilerine hakimdir. Alandaki akademik literatüre hakimdir ve uygulama alanı ile birleştirerek uygulama ve planlamayı en yetkin şekilde yapabilir. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ait pazarlama, tanıtım ve reklamcılık alanlarında etik ilkelerine bağlı çalışır ve alanla ilgili hukuki uygulamaları bilerek mesleki uygulamada bunlara uygun davranır.

ÇALIŞMA ALANLARI

Halkla İlişikler ve Reklamcılık bölümü, iletişim bilimine akademik olarak hakim olmakla birlikte hem Halkla İlişkiler hem de Reklamcılıkta sektörel uygulamalar konusunda yetkinliği olan, alana ait uluslararası gelişmeleri takip ederek uygulama yeteneği gelişmiş, etik değerlere sahip mezunlar vermeyi amaçlamaktadır.

Bölüm mezunları, kamu ve özel sektörde Halkla İlişkiler Uzmanı, İletişim Danışmanı, Sosyal Medya Uzmanı, Basın Danışmanı ve Reklam Yazarlığı gibi alanlarda çalışabilir.

Üniversitemiz, öğrencilerine sektörel deneyim kazandırabilmek için ilgili bölümle ilgili faaliyet gösteren kamu ve özel sektörden kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmaktadır. Bu doğrultuda bölüm öğrencilerimiz, üniversitemiz tarafından yapılan iş birlikleri sayesinde İş Başında Mesleki Uygulamalar (IMU) dersi kapsamında stajlarını tamamladıktan sonra mezun olabilmektedirler.

DERSLER HAKKINDA

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü müfredatları, çalışma hayatının her kademesinde kullanılabilecek bilgilerin yer aldığı derslerden oluşmaktadır. Güçlü akademik kadrosu ile bölümde Halkla İlişkilere Giriş, İletişim Bilimine Giriş, Temel Reklamcılık, Pazarlama Yönetimi, Metin Yazarlığı, Marka Yönetimi, Medya Planlama gibi dersler verilmektedir.

PROGRAMIN ÖĞRETİM AMAÇLARI 

  1. Program kapsamında stratejik iletişim, kurumsal iletişim, reklam,  marka iletişimi, itibar yönetimi, kriz iletişimi ve geleneksel-dijital pazarlama alanlarında uzmanlaşmalarını sağlayacak bilgi, beceri ve yetkinliklerin aktarılması amaçlanmaktadır.  
  2. Program kapsamında sunulan hem kuramsal hem de uygulamaya yönelik dersler aracılığıyla,  iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanabilen, iletişim stratejileri oluşturabilen sektörün ihtiyacı olan işgücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 
  3. Öğrencilerimizin eleştirel bakış açışına ve meslek etiğine sahip, kamu yararını, sosyal sorumluluğu,  sürdürülebilirliği ve bilimsel yaklaşımı mesleki yaşamında benimseyen, ulusal ve uluslararası gelişmelerin takipçisi, yenilikçi iletişim profesyonellerinin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 

PROGRAM MÜFREDATI VE BİLGİ PAKETİ

Program Müfredatı ve Bilgi Paketi içerikleri için tıklayınız.

İLEDAK

Nişantaşı Üniversitesi, İletişim Araştırmaları Derneği İLAD’a yaptığı akreditasyon başvurusu neticesinde İLEDAK’tan Akreditasyon Sertifikası almaya hak kazanmıştır. İLEDAK değerlendirme ekibi tarafından yürütülen süreçte, akademik çalışmalar, fiziki altyapı, sürekli iyileştirme ve idari işleyiş gibi çok sayıda kriter göz önüne alınarak değerlendirmeye tabi tutulan Nişantaşı Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, incelemeleri başarıyla geçerek standartlara uygunluğunu kanıtlamıştır ve İLAD Akreditasyon Sertifikası’nı almaya hak kazanmıştır.

Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 2018 yılında verilen tescil belgesi ile iletişim alanında dış değerlendirme yapmak ve akreditasyon belgesi vermek için yetkili kılınan İLAD ve İLEDAK, iletişim eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye’deki iletişim eğitiminin kalitesini yükseltmeyi hedeflemektedir.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık BÖLÜMÜNDE DERS VEREN DİĞER ÖĞRETİM ELEMANLARI

Apply Nişantaşı