90 (212) 210 10 10

Gazetecilik

Bölüm Hakkında

Gazetecilik Bölümü'nde eğitim programı, günümüz medya sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli ve donanımlı habercileri yetiştirmek üzere tasarlanmıştır. Bölümün amacı; toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasal olayları, neden sonuç ilişkileri çerçevesinde analiz edebilme yeteneğine sahip, mesleki etik değerlere bağlı, basın ve ifade özgürlüğünün savunucusu olan, kamunun tarafsız ve doğru haber alma hakkına saygı gösteren gazeteciler yetiştirmektir. Kuramsal ve uygulamalı dersler, bir yandan öğrencinin eğitim içinde yeteneklerinin farkına varması ve yaratıcılığını geliştirmesine; öte yandan ise, çözüm odaklı düşünen ve toplumsal sorunlara duyarlı bireyler olarak hayata atılmasına olanak tanıyacak biçimde yapılandırılmıştır. Öğrenciler, derslerde öğrendiklerini, Üniversitemiz uygulama radyosu ve televizyonunda, haber atölyesinde, bilgisayar laboratuarlarında uygulama şansına sahiptir. Eğitim programı, sektör ve üniversite işbirliğinin önemi gözönünde bulundurularak, yerel, ulusal medya kuruluşları ve meslek örgütleriyle işbirliği içinde sürdürülmekte; öğrencilerin henüz üniversite yıllarında profesyonel yaşama uyum sağlaması hedeflenmektedir. Ayrıca, Bölümümüz öğrencileri, çift ana dal ya da yan dal programlarına devam edebilmekte; Erasmus öğrenci değişim programından yararlanabilmektedirler.

 

Çalışma Alanları

Gazetecilik Bölümü mezunları, hem geleneksel hem de yeni medyada gazetecilik yapma olanağına sahiptirler. Basılı ve çevrimiçi gazetelerde, dergilerde, haber ajanslarında muhabirlik, editörlük, haber müdürlüğü, yazı işleri müdürlüğü, genel yayın yönetmenliği gibi çeşitli kadrolarda, radyo ve televizyonların haber merkezlerinde görev alabilmektedirler. Bunun yanısıra, kamu ve özel sektörde, basın danışmanlığı, basın ve halkla ilişkiler müdürlüğü yapabilmektedirler.

 

Dersler Hakkında

Gazetecilik Bölümü müfredatında, iletişim kuramları, iletişim hukuku, iletişim etiği, haber toplama ve yazma teknikleri, internet gazeteciliği, dergi haberciliği, radyo televizyon haberciliği, uzman gazetecilik, haber sosyolojisi, web tasarımı, sayfa tasarımı gibi dersler yer almaktadır. Müfredatta, gazetecilik uygulamalarına ve mesleki derslere ağırlık verilmiştir. Zorunlu derslerin yanısıra, öğrencilerin uzmanı olmak istedikleri alanda kendilerini geliştirmelerine olanak tanıyacak çok sayıda seçmeli ders bulunmaktadır. Ayrıca, Üniversite ve Fakülte derslerinden oluşan havuzdan, gazetecilikle ilgili dersleri tamamlayacak disiplinlerden ya da ilgi duydukları farklı disiplinlerden seçmeli ders alma olanağı da tanınmaktadır. Haber yazma teknikleri, ekonomi muhabirliği, kültür sanat muhabirliği gibi branş dersleri, sektörde çalışan önemli ve tanınmış gazeteciler tarafından yürütülmektedir. Öğrenciler, aynı zamanda, basın işletmeciliği, medya ekonomisi gibi derslerle medya kuruluşlarında yöneticilik yapmak üzere yetiştirilmektedirler. Günümüzde, küresel medya kuruluşlarının, sektörde yer aldığını görmekteyiz. Bu bağlamda, öğrencilerin yabancı dil bilmesi, gelecekte iş bulma olanaklarının da artmasını sağlayacaktır. Öğrencilerin yabancı dil konuşma gereksinimleri gözönünde bulundurularak, İngilizce'nin yanısıra İspanyolca, Rusça veya Almanca dillerinden biri, ikinci dil olarak verilmektedir.

Apply Nişantaşı