90 (212) 210 10 10

Gazetecilik

Bölüm Hakkında

Gazetecilik Bölümü'nde eğitim programı, günümüz medya sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli ve donanımlı habercileri yetiştirmek üzere tasarlanmıştır. Bölümün amacı, toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasal olayları, neden sonuç ilişkileri çerçevesinde analiz edebilme yeteneğine sahip, mesleki etik değerlere bağlı, basın ve ifade özgürlüğünün savunucusu olan, kamunun tarafsız ve doğru haber alma hakkına saygı gösteren gazeteciler yetiştirmektir. Kuramsal ve uygulamalı dersler, bir yandan öğrencinin eğitim içinde yeteneklerinin farkına varması ve yaratıcılığını geliştirmesine; öte yandan ise, çözüm odaklı düşünen ve toplumsal sorunlara duyarlı bireyler olarak hayata atılmasına olanak tanıyacak biçimde yapılandırılmıştır. Öğrenciler, yeni medyaya yönelik derslerde öğrendiklerini bilgisayar laboratuvarlarında uygulama şansına sahiptir. Eğitim programı, sektör ve üniversite iş birliğinin önemi göz önünde bulundurularak, yerel, ulusal medya kuruluşları ve meslek örgütleriyle iş birliği içinde sürdürülmekte; öğrencilerin henüz üniversite yıllarında profesyonel yaşama uyum sağlaması hedeflenmektedir. Ayrıca, Bölümümüz öğrencileri, çift ana dal ya da yan dal programlarına devam edebilmekte; Erasmus öğrenci değişim programından yararlanabilmektedirler.

 

Çalışma Alanları

Gazetecilik Bölümü mezunları hem geleneksel hem de yeni medyada gazetecilik yapma olanağına sahiptirler. Basılı ve çevrimiçi gazetelerde, dergilerde, haber ajanslarında muhabirlik, editörlük, haber müdürlüğü, yazı işleri müdürlüğü, genel yayın yönetmenliği gibi çeşitli kadrolarda, radyo ve televizyonların haber merkezlerinde görev alabilmektedirler. Bunun yanı sıra, kamu ve özel sektörde, basın danışmanlığı, basın ve halkla ilişkiler müdürlüğü yapabilmektedirler.

 

Dersler Hakkında

Gazetecilik Bölümü müfredatında, iletişim kuramları, iletişim hukuku, iletişim etiği, haber toplama ve yazma teknikleri, internet gazeteciliği, dergi haberciliği, televizyon haberciliği, web tasarımı, sayfa tasarımı, basın fotoğrafçılığı gibi dersler yer almaktadır. Zorunlu derslerin yanı sıra, öğrencilerin uzmanı olmak istedikleri alanda kendilerini geliştirmelerine olanak tanıyacak çok sayıda seçmeli ders bulunmaktadır. Ayrıca, Üniversite ve Fakülte derslerinden oluşan havuzdan, gazetecilikle ilgili dersleri tamamlayacak disiplinlerden ya da ilgi duydukları farklı disiplinlerden seçmeli ders alma olanağı da tanınmaktadır. Haber yazma teknikleri, söyleşi ve röportaj teknikleri, yurttaş gazeteciliği gibi branş dersleri yer almaktadır. Öğrenciler, aynı zamanda medya ekonomisi ve yönetimi, girişimci gazetecilik gibi derslerle medya kuruluşlarının yönetimsel yapısını öğrenmektedir. Öğrencilerin uluslararası medya kuruluşlarında görev alabilecek pozisyonlara gelebilmeleri için yabancı dil bilmeleri önemli bir gerekliliktir. Bu bağlamda, öğrencilerin yabancı dil konuşma gereksinimleri göz önünde bulundurularak, İngilizcenin yanı sıra İspanyolca, Rusça veya Almanca dillerinden biri, ikinci dil olarak verilmektedir.

Gazetecilik BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI

Gazetecilik BÖLÜMÜNDE DERS VEREN DİĞER ÖĞRETİM ELEMANLARI

Apply Nişantaşı