İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

iisbf.nisantasi.edu.tr

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi

Küreselleşme ve rekabetçiliğin artmasıyla gelişen sermaye ve para piyasaları dünya ekonomisi üzerinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu gelişmişlik, yatırım kararlarının sadece üretim yönünde değil aynı zamanda finansallaşma yönünde de hareket etmesine neden olmaktadır. Bu nedenle bölümümüzün amacı; piyasa bilgisine sahip, parayı yöneten, riski tahmin edip önlemler alan, para ve sermaye piyasası araçlarını en doğru şekilde kullanan, portföy oluştururken aynı zamanda en etkin yönetme vasıflarına sahip, piyasanın ihtiyacı olan danışmanlık hizmetini verecek geleceğin bireylerini yetiştirmektedir. Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi bölümü kendini finansal piyasalarda görmek isteyenlere en doğru eğitimi verme ve örnek bölüm olma amacını taşımaktadır.
Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi mezunları başta BİST, SPK ve aracı kurumlar olmak üzere, yatırım ve kalkınma bankaları, Merkez Bankası ve yurtdışı temsilcilikleri, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Hazine Müsteşarlığı, Kalkınma Bakanlığı, kalkınma ajansları, TÜİK, SGK, sektördeki yabancı firmalar, reel sektördeki firmaların finans departmanları, sigorta sektörü, Factoring, Fortfaiting ve Leasing şirketleri, yatırım ortaklıkları, kredi derecelendirme şirketleri gibi çok geniş bir yelpazede iş olanaklarına sahip olmaktadırlar.
Dünyada hızla gelişmekte olan finans sektörü, Türkiye’de de önemli bir sektör olma yolunda hızla ilerlemektedir. Dolayısı ile bu sektörde eğitimli, yabancı dil bilen, bilgisayar kullanabilen, mesleğinde uzman bireylere her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Nişantaşı Üniversitesi’nin yürüttüğü dört yıllık Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi Programı bu ihtiyaca cevap vermektedir. Eğitimin ilk iki yarıyılında yoğun İngilizce ve temel bilim dersleri, üçüncü ve dördüncü sınıfta ise alanında yetkin öğretim üyeleri tarafından teorik ve uygulamaya yönelik dersler verilmektedir. Dört yıllık eğitim döneminde söz konusu derslerin yanı sıra periyodik olarak seminer, söyleşi, sektörel gezi ve ziyaretler düzenlenmektedir. Sekizinci yarıyılda ise iş başında mesleki uygulamalar adı altında öğrencilerimize mezun olmadan mesleki deneyim kazandırmak amaçlanmaktadır. Ayrıca bu uygulama ile bölümümüzden mezun olacak öğrencilerin ilgili sektörlerde istihdam edilebilmeleri konusunda Üniversitemiz onlara yardımcı olmaktadır.
Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi Bölümü 8 yarıyıllık ders programı ve Bologna bilgi paketi için TIKLAYINIZ.
Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi Terminolojisi Sözlüğü için lütfen TIKLAYINIZ.
Ders Programı Vize Programı Final Programı Akademik Kadro
DUYURULAR
SON HABERLER
YAKLAŞAN ETKİNLİK
I. Sosyal Hizmet Konferansı

I. Sosyal Hizmet Konferansı ...

02.01.2020