İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

iisbf.nisantasi.edu.tr

Muhasebe ve Finans Yönetimi

Muhasebe bir işletmeye ait finansal verileri; muhasebe kurallarına uygun bir biçimde kaydeden, sınıflayan, bu verileri anlaşılır hale getiren finansal tabloları (bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu vb.) hazırlayarak yorumlayan ve üst yönetime raporlayan bir bilim dalıdır. Bu anlamda muhasebe işletme yöneticilerine geçmiş yılların finansal performansı hakkında bilgi vermekte ve geleceğe dair kararlar alabilme imkanı sağlayacak verileri üretmektedir. Ayrıca devlete karşı olan vergisel yükümlülüklere karşı temel teşkil edecek verileri üretme görevini de üstlenmektedir. Bölümün temel hedefi; alanında teorik ve pratik bilgiye sahip, donanımlı ve mesleki tecrübe kazandırılmış muhasebeciler, finans uzmanları ve denetçiler yetiştirmektir. Son yaşanan global krizler ile birlikte muhasebe ve finans sektörünün ve bu sektördeki denetim fonksiyonunun eksikliği mesleğe gereken önemin verilmesi gerekliliğini daha net bir şekilde ortaya koymuştur. Özellikle denetim faaliyetlerine gerekli önemin verilmemesi yolsuzluk skandallarının oluşmasındaki en önemli faktörlerden biri olarak görülmektedir. Muhasebe ile ilgili temel düzenlemeler yanında finansal olarak geleceğe dair kararların alınmasına yardımcı olacak muhasebe-finans elemanlarının finansal olaylar ve ekonomiye dair yeterli donanıma sahip olması gerektiği aşikardır. Bu anlamda bölüm, öğrencilerine gerekli finans ve ekonomi alt yapısını da sağlamaktadır. Nişantaşı Üniversitesi; “sağladığı staj imkanları, mesleğin uygulamasına hakim tecrübe sahibi akademik personeli ve özel sektör ortaklıkları ile oluşturulmuş proje ve eğitimler” ile öğrencilerini reel sektöre yakın tutma hedefinde olan bir yapıya sahiptir. Bölümde okuyacak öğrencilerin öncelikle finansal hesaplamaları yapabilecek temel düzey matematiksel bilgiye ve analitik düşünce yeteneğine sahip olması, stresi yönetebilecek, düzenli ve sistematik çalışabilen, iş planı yapabilen kişiler olması gerekmektedir.
Bölüm ekonomik hayattaki her türlü finansal denetim işini yapabilecek düzeyde sektöre eleman yetiştirmektedir. Bu anlamda bu bölümün öğrencileri mezun olduktan sonra gerek Kamu gerekse de Özel Sektörde finansal nitelikteki denetim işlerinde çalışabileceklerdir. Özel sektörde mali müşavir, bağımsız denetçi olabilecekleri gibi şirketlerin iç denetim ve teftiş departmanlarında rahatlıkla çalışabileceklerdir. Kamu da ise İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olan öğrencilerin girebilecekleri her sınava girme imkanına sahiptirler. Özellikle Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sayıştay, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, T.C. Merkez Bankası gibi kurumların uzman yardımcılığı, müfettiş yardımcılığı, murakıp yardımcılığı pozisyonları temel çalışma sahaları arasındadır.
Muhasebe ve Finans Yönetimi bölümü, öğrencilerine, ülkemizde geçerli olan Tekdüzen Muhasebe Hesap Planında belirlenen muhasebe kuralları yanında son yıllarda Türk Ticaret Kanunu Hükümlerimizde de yer almış olan Uluslararası Muhasebe ve Denetim Standartları çerçevesinde gerekli tüm bilgileri veren bir bölümdür. Yerel ve uluslararası muhasebe ve denetim kuralları yanı sıra, gerekli hukuki düzenlemeler hakkında da yeterli bilgiler verilerek mesleğe hakim olmaları sağlanmaktadır. Özellikle son dönemde yaşanan krizlerde denetim olgusunun öneminin artışı ve denetim mesleğinin popüler hale gelmesi ile birlikte öğrencilerimizin bu alandaki gelişimini sağlayacak Muhasebe Denetimi dersleri müfredata eklenmiştir. Bunların yanında 4 yıllık lisans öğreniminin 8. yarıyılında İş Başında Mesleki Uygulamalar Dersi ile öğrencilerin sektörün ihtiyacı olan gerekli mesleki tecrübeye sahip olması sağlanmaktadır. Ayrıca müfredata eklenen yoğun İngilizce Programı ile mezun olacak öğrencilerimizin teorik ve pratik bilgiler yanında uluslararası literatürü takip edebilen ve uluslararası firmalarda görev alabilecek yetkiliğe ulaştırılması amaçlanmaktadır.
Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü 8 yarıyıllık ders programı ve Bologna bilgi paketi için TIKLAYINIZ.
Muhasebe ve Finans Yönetimi Terminolojisi Sözlüğü için lütfen TIKLAYINIZ.
Ders Programı Vize Programı Akademik Kadro Final Programı
DUYURULAR
SON HABERLER
YAKLAŞAN ETKİNLİK
I. Sosyal Hizmet Konferansı

I. Sosyal Hizmet Konferansı ...

02.01.2020